Ενότητα για εκπαιδευτικούς

admin
Greek, Teachers
Free
  • 6 students
  • 14 lessons
  • 2 quizzes
  • 10 week duration
6 students

Οι κοινωνίες μας γίνονται όλο και περισσότερο διαπολιτισμικές, γεγονός που οδηγεί σε νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Οι δάσκαλοι/λες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες που θα μπορούν να τους/τις βοηθήσουν στη διαχείριση των διαπολιτισμικών περιβαλλόντων και να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων.

Σε αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν δραστηριότητες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρύνεται ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των μαθητών/τριων τους και πώς θα αντιμετωπίζονται οι πολιτιστικές συγκρούσεις. Πράγματι, η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και δραστηριότητες για την καλύτερη διαχείριση της ποικιλομορφίας στο σχολείο.


Ενδεικτικός χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας: 8 ώρες

Στόχοι μάθησης
  • Να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς γνώσεις, δραστηριότητες και εργαλεία που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές
  • Να αυξηθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των διαπολιτισμικών περιβαλλόντων και των πολιτιστικών συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή τους εργασία
  • Να αυξηθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων στην κοινή τους ταυτότητα με τους συμμαθητές τους καθώς και στην ποικιλία των ταυτοτήτων στην τάξη, στην οικοδόμηση κοινότητας και στην ενθάρρυνση της συμπάθειας
  • Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι/νες να ενεργούν ως μέρος μιας ομάδας όπου όλοι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους
  • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη της επικοινωνίας των μαθητών/τριων, των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free