Ενότητα για Καθοδηγητές/τριες – Μέντορες

admin
Mentors
Free
  • 5 students
  • 17 lessons
  • 2 quizzes
  • 10 week duration
5 students

Οι νεοαφιχθέντες μαθητές-τριες υπηκόων τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στο νέο σχολικό περιβάλλον. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να σχετίζονται αυστηρά με τη διδακτική, αλλά και με την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή του σχολείου. Θα μπορούσε να είναι σημαντικό για αυτούς να λάβουν την υποστήριξη από μεγαλύτερους μαθητές/τριες που αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις. Πράγματι, ένα πρόγραμμα καθοδήγησης θα υποστήριζε τόσο την εκπαιδευτική όσο και την κοινωνική ένταξη των νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Αυτή η ενότητα θα υποστηρίξει τους καθοδηγητές/τριες (μέντορες) για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους καθοδηγούμενούς/νες τους. Εδώ, οι καθοδηγητές/τριες θα βρουν προσεγγίσεις και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού καθοδήγησης.


Ενδεικτικός χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας: 10 ώρες

Στόχοι μάθησης

  • Παροχή συμβουλών στους δυνητικούς καθοδηγητές με γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους καθοδηγούμενούς/νες τους
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την εδραίωση μιας καλής σχέσης με τον καθοδηγούμενο/νη
  • Γνώση νέων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του/την καθοδηγητή/τρια με τον καθοδηγούμενο/ νη”mentor-mentee”

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free