Αύξηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης

admin
Greek
Free
  • 2 students
  • 6 lessons
  • 1 quizzes
  • 10 week duration
2 students

Η ενότητα αποσκοπεί στην παροχή στους εκπαιδευτικούς και τους/της καθοδηγητές/τριες με δραστηριότητες ατομικού αναστοχασμού και εργαλεία που στοχεύουν στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης. Η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και κατανόηση είναι ζωτικής σημασίας ικανότητες για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και ενίσχυση μιας γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.


Ενδεικτικός χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας: 4 ώρες

Στόχοι μάθησης
  • Να ενθαρρύνει την αυτοκριτική, την αμφισβήτηση και την περίεργη στάση απέναντι στις πεποιθήσεις των ίδιων και των άλλων
  • Να αμφισβητήσει την ίδια του την ταυτότητα και τον καθημερινό τρόπο σκέψης
  • Να ενισχύσει την ικανότητα να συναισθάνονται με άλλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με πολιτιστικές πεποιθήσεις διαφορετικές από τις δικές μας

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free